ONLINE jegyvásárlás

Részvételi feltételek

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Az oktatást szervezője az Úszóakadémia (Vízi Élmény kft.) mint Szervező, valamint a jelentkezési lapon megnevezett Szülő (gyermek törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő a beléptető rendszerbe való regisztrációjával vagy a jelentkezési lap aláírásával elfogadja az alábbi feltételeket.

Tanfolyami részvétel feltételei:

1. A Szervező a hétfőtől péntekig 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 órai és szombaton 8:00, 9:00, 10:00 órai kezdettel indít tanfolyamokat 3 éves kortól 99 éves korig.

2. Az „úszásoktatás” játékos, élmény alapú foglalkozások időtartalma 55 perc, amely 45 perc oktatást, 5 perc irányított és 5 perc szabad játékot foglal magában. 

3. 4 alkalmas bérleteink 45 napig, 10 alkalmas bérletek 90 napig érvényesek. Hiányzás esetén az órák pótolhatóak, a tanfolyamszervezővel előre egyeztetett időpontban. A bérletek érvényességék meghosszabbításra nincs lehetőség.

4. Az oktatáson való részvétel feltétele az Úszóakadémi beléptető rendszerében való regisztráció és ezt követően, az Aquaworld pénztáránál az oktatásra érvényes jegy megvásárlásával, vagy bérlet érvényesítésével van lehetőség.

Regisztráció itt: http://uszoiskola.gerisoft.hu/

A beléptető segítségével, a regisztrációt követően belépve otthonról mindenki tájékozódhat az alábbi információkról;

  • órarend, (melyre telefonon vagy email-ben van lehetőség időpontot foglalni),
  • saját bérlet/bérletek állapota (alkalmakat, belépések időpontját stb.),
  • foglalt időpontok,
  • és minden eseményről pontos tájékoztatás érkezik e-mailben.

A regisztráció a jelentkezés feltétele!

5. Az oktatás díja tartalmazza az oktatás költségét és az Aquaworld-be történő belépő árát valamint az öltöztető jegyet is mely 20 percig érvényes, az órát megelőzően és az órát követően a gyermekek öltöztetését teszi lehetővé. Minden belépőjegy 105 perig érvényes, felügyeletet csak az oktatás (50 perc) ideje alatt biztosítunk.

6. Az első alkalommal felmérést végzünk, mely alapján kerülnek a gyerekek tudásszintjüknek megfelelő csoportba.

7. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az oktatást tartó személyek úszás oktatói szakképesítéssel (testnevelői, úszás oktatói, vagy úszóedzői szakképesítéssel) rendelkezik.

8. Amennyiben a bérlet érvényességi ideje alatt a gyermek megbetegszik, és hiányzást okoz, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tanfolyamszervezőt haladéktalanul vagy minimum az esemény előtt 6 órával értesíteni SMS-ben a gyermek nevével és a hiányzás napjának megjelölésével.

9. A Szervező lehetőséget nyújt a bérlet érvényességi idején belül más csoportban való részvételre, pótlásra, a tanfolyam szervezővel előre egyeztetett időpontban.

10. Az oktató a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt.

11. Az oktató a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által az oktatásra magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép stb.) illetve ruházatának koszolódására, megsérülésére.

12. A Szülőnek lehetősége van minimum az esemény előtt 6 órával arra, hogy az oktatási csoport részvételi szándékát módosítsa, az oktatáson történő részvételt lemondja.

13. A Szervezőnek lehetősége van, hogy a csoportot jelentkezők hiányában (min. 3 fő) megszüntesse, más csoporttal összevonja. Ebben az esetben másik választott időpontban azonos tudásszintű csoportban folytathatja a gyermek az oktatást.

14. A Szülő aláírásával hozzájárul, hogy gyermekéről fénykép vagy videó készüljön az oktatás során.

15. Az oktatás ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásban foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, elfogadni a megbízott oktatók irányítását.

16. Jelen szabályok kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő az Úszóakadémia által kínált valamely szolgáltatás díját befizeti.

Nyári tábor részvételi feltételei:

1. A részvétel feltétele, hogy a turnus díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába vagy bankszámlájára.

2. A „napközis tábor” intenzív hetes (hétfőtől péntekig) turnusban zajlik, naponként 7:30 és 16:30 közötti időtartamban, a jelen honlap „Nyári Úszótáborok” programja szerint.

3. A turnus díja folyamatos gyerek felügyeletet, napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna), úszásoktatást, tábori programokat és a belépő díjakat tartalmazza.

4. A Szülő 7:30–8:30-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor képviselőjének átadja és a tábor, a programidejének befejezésekor (16:00 és 16:30 között) átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a nap végén a Szülő hibájából 16:30 utánra tolódik, úgy a további rendkívüli gyermekfelügyelet díját (5 000 Ft / óra) a Szülő helyben köteles megfizetni.

5. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan általa biztosított személyek közül legalább 2 fő turnusonként úszás oktatói szakképesítéssel (testnevelői, úszás oktatói, vagy úszóedzői szakképesítéssel) rendelkezik.

6. A Szülő igazolja, hogy gyermekét egészségesen, fertőző betegség mentesen hozza el táborunkba.

7. Amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni, és a gyermeket a táborba - annak teljes gyógyulásáig, melyet orvos igazol - nem viheti.

8. Amennyiben a gyermek a tábori felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki gyermekét a táborból hazaviszi.

9. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép stb.) illetve ruházatának koszolódására, megsérülésére. 

10. A tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásban foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, elfogadni a megbízott oktatók irányítását.

11. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja.  A lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el:

a)Amennyiben a lemondás időpontja legalább 5 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt.

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező vagy más ok miatt) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt.

13. Amennyiben a gyermek valamilyen ok miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben, egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi. A Szülő kérésére történő turnusmódosítás esetén 1000 Ft ügyintézési díjat számolhat fel a Szervező. A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnusmódosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan.

14. Amennyiben a Szülő a módosítást nem fogadja el, és a szervező hibájából hiúsult meg a turnus, a Szervező a teljes részvételi díjat köteles a Szülő számára haladéktalanul visszafizetni. 

15. A lemondási és módosítási kérelem csak írásos értesítést esetén fogadható el. 

16. A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag a tábori befizetéssel írják alá.

Budapest, 2016. augusztus 17.

 

 

Jó tudni

Házirend

Kapcsolat

Munka, Karrier
Adatkezelés

SZÉP kártya

Szakmai oldalak

Céginformáció
Ajándékutalvány

Megközelíthetőség

Sajtószoba

Adatok érdekességek

Hírlevél
feliratkozás

A resort of: