Házirend

Üzemeltető:
Aquaworld Hotel és Élményfürdő Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1044 Budapest, Íves út 16.
Tel: 1/2313-700

Közegészségügyi felügyeleti szerv:
Budapest Főváros Kormányhivatala - V. Kerületi Népegészségügyi Osztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. I. emelet (13-as kapucsengő); levelezési cím: 1392 Budapest, Pf.: 285.; Tel.: 1/340-3158; Fax: 1/349-4966; e-mail: 04kerulet@kmr.antsz.hu

Intézetvezető: Dr. Kormos Róbert

A vendég panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala – IV. Kerületi Hivatal
1042 Budapest, István út 15.
Email: vezeto@04kh.bfkh.gov.hu.
Tel.: 1/231-3101; Fax: 1/231-3223

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
1044 Budapest, István út 14.,
Dr. Tahon Róbert jegyző
Tel.: 1/2313-101;

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; BKIK Székház 107-es szoba
1253. Budapest, Pf.: 10. ; tel.: 488-213 1; fax: 488-2186
e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Tel.: 1/329-7017; Fax: 1/350-6117
E-mail: elelmiszer@pest.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.; Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144.;
Tel.: +36-1 450-2598;
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu


 

1. A jelen Házirend az Aquaworld Resort Budapest Élményfürdő és az Aquaworld Resort Budapest Oriental Spa Wellness és Fitneszközpont (az ún. Csendesfürdő, a továbbiakban együttesen: Létesítmények vagy Fürdő) használatát, valamint a Létesítményekben nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza. A jelen Házirend a Létesítmények teljes területén alkalmazandó.

1.1. A Házirendben foglalt előírásokat és a fürdő alkalmazottainak figyelemfelhívásait kérjük betartani.

1.2. A belépőjegy megváltásával a jelen Házirend rendelkezéseit a fürdő vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, mely dokumentumban rögzített előírások és rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli. Az Üzemeltető kifejezetten felhívja a vendégek figyelmét arra, hogy az élményelemeket mindenki csak saját felelősségére és jó egészségi állapotban használhatja, mert az Élményfürdő medencéinek és egyes élményelemeinek használata bizonyos ügyességet, jó fizikai és mentális állapotot, felkészültséget és gyakorlatot, amelynek elsajátításában azonban az Üzemeltető munkatársai – az esetleges balesetveszély elhárítása érdekében – szívesen nyújtanak segítséget.

1.3. Aki a jelen Házirend rendelkezéseit nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a fürdő és az egyéb Létesítmények területéről kitiltható.

2. A fürdő nyitvatartása naponta: 6:00 – 22:00 h. (A medencetér és a kültéri medencék zárása-, valamint az élményelemek, csúszdák leállítása azonban 21:30-kor történik.)

2.1. Pénztárnyitás 6:00 órakor, pénztárzárás a fürdő zárásával egyidejűleg, 22:00órakor történik.

2.2. Uszoda: 6:00-9:30 (Téli időszakban csak a fedett úszómedence-, ill. nyári időszakban ezen kívül a kültéri úszómedence vehető igénybe.)

2.3. Élményfürdő: 10:00-22:00 (Medencetér zárása 21:30.)

2.4. Szaunavilág: 6:00 – 21:30 A tájékoztató táblán jelzett üzemrend szerint működnek a szaunák.

2.5. A Létesítmények nyitva tartását az Üzemeltető indokolt esetben (különösen, de nem kizárólagosan munkaszüneti napokon, illetve nemzeti ünnepnapokon stb.) megváltoztathatja, de erről köteles a vendégeket lehetőleg előre, a Létesítmények előtérében és írásban tájékoztatni.

2.6. Az Üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény stb. esetén) jogosult a Létesítmények teljes vagy részleges lezárására, amely miatt a vendégek nem jogosultak az Üzemeltetővel szemben kártérítési vagy egyéb igényt érvényesíteni.

2.7. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.

3. A Fürdőbe belépéskor kérjük a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, ill. az egyéb belépésre jogosító dokumentumot (bérlet, előre megváltott jegyet stb. bemutatni) a pénztárostól a beléptető (a szolgáltatások igénybevételét elősegítő-, ill. annak időtartamát mérő, ill. rögzítő, vízálló) karórát átvenni, és azt távozásig viselni-, ill. megőrizni, valamint azt a díjfizetéssel egyidejűleg sértetlenül visszaszolgáltatni.

3.1. A belépésnél kapott karóra elvesztése stb. esetén a vendég köteles a kárt megtéríteni. A kártérítés összege karóránként egységesen 2000 Ft, amely összeg megfizetése azonban nem mentesít az igénybe vett szolgáltatások díjának megtérítése alól.

3.2. A Fürdőbe belépés érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok; mozgássérültek és várandós anyák (Az utóbbi két körbe tartozók ezt kérésre hitelt érdemlő módon kötelesek igazolni).

3.3. A Fürdő vagy más szolgáltatás igénybevétele csak a karóra érvényesítésével lehetséges.

3.4. A fürdőjegy a típusától függő számú belépésre jogosít az érvényességi idején belül.

3.5. A jegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták.

3.6. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

- 3 év alatt ingyenes az Élményfürdő látogatása. (Az életkort az Üzemeltető kérésére hitelt érdemlő módon igazolni köteles a nagykorú kísérő.)

- gyermek (3-13 éves kor között)

- diák- (függetlenül az életkortól, de a jogosultságot érvényesített magyarországi intézmény által kiállított diákigazolvánnyal igazolni szükséges)

- nyugdíjas korú (azaz a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerinti öregségi nyugdíjjogosultságot szerzett, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudó) vendégek

- újpesti (IV. kerületi) lakosok a kedvezményes belépőjegyet a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentum felmutatása alapján válthatnak (igazolvány, lakcímkártya stb.)

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

3.7. Az Oriental Spa irányából az Élményfürdő területére érvényes karórával lehet be-, ill. átlépni.

3.8. A Létesítményeket magában foglaló teljes épület-, ill. a parkolók ellenőrzése és a beléptetési-, valamint biztonsági szempontból kockázatos területek ellenőrzése állandóan üzemelő video (kamera) rendszerrel történik. Az Üzemeltető a felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja-, ill. amennyiben a felvételek felhasználására nem kerül sor, abban az esetben a felvételeket végérvényesen (és ugyancsak a jogszabályok szerint) töröli. A felvételek kiadása kizárólag az arra jogosult hatóság számára történhet.

3.9. Külön szolgáltatás igénybevételét (kölcsönzés, értékmegőrzés, szauna, szörf oktatás, ruhatár stb.) nem tartalmazza a belépő ára, de credit rendszerben a vendég ezen szolgáltatásokat karórájával megvásárolhatja, és távozáskor fizeti ki ezek ellenértékét.

Figyelemfelhívás:

Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a Fürdőbe belépéskor csak az igényelt időtartamra vonatkozó szolgáltatás díját számlázzuk, ennek megfelelően a belépéskor csak az igényelt időtartamra vonatkozó szolgáltatások fizetendők, azonban amennyiben a vendég további szolgáltatásokat is igénybe vesz, a további szolgáltatások igénybevétele, illetve a fogyasztás a karórán kerül feljegyzésre, azzal, hogy a további szolgáltatások, illetve a fogyasztás ellenértékét a vendég a Létesítményekből való távozáskor köteles kifizetni.

Amennyiben a vendég nem tudja, vagy nem akarja a tartozását a távozáskor kiegyenlíteni, úgy a vendég köteles személyazonosságát az Üzemeltető képviselője felé igazolni, külön írásos nyilatkozatban, jegyzőkönyvben stb. álláspontját rögzíteni. Az Aquaworld Zrt. jogosult a tartozás összegére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegét késedelmi kamatként érvényesíteni, továbbá az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit stb. áthárítani, illetve a vendéggel megtéríttetni.

4. A Létesítmények szolgáltatásait és a szaunákat minden vendég csak saját felelősségére veheti igénybe. A medencék igénybevételére kizárólag úszni tudó vendég jogosult abban az esetben, ha a medence vízmélysége ezt indokolja, mely vonatkozik a csúszda-érkező, stb. medencékre is, mely csúszda-érkező medencék vízmélységéről a vendég köteles a csúszás megkezdésekor meggyőződni.

5. A Fürdő területén 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett, vagy nagykorú (+18. életévét betöltött személy) felnőtt kísérettel tartózkodhat.

6. A figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező. Az uszodamester utasításának betartása kötelező a csúszdák-, a medencék-, valamint a Fürdő területén használható összes élményelem stb. igénybevétele során.

7. Azt a vendéget, aki a szolgáltatáshoz előírt védőeszköz (úszósapka, védősisak, csúszógumi stb.) használatát megtagadja, az uszodamester automatikusan kizárhatja a szolgáltatásból.

8. A szabadtéri medencék – ide nem értve a kiúszó-medencéket – üzemelése, nyitásuk illetve zárásuk az időjárás függvénye.

9. Az Üzemeltető és annak munkavállalói csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállalnak felelősséget.

10. A medencébe ejtett tárgyakért, értékekért stb. az Üzemeltető felelősséget nem vállal, lefolyók-, csővezetékek ez okból történő megbontására, ellenőrzésére stb. az Üzemeltető nem kötelezhető.

11. A Létesítmények berendezési-, felszerelési tárgyaiban-, vagy a park növényzetében stb. szándékosan-, vagy gondatlan magatartással okozott kár esetén a helyreállítás költségei a károkozó vendéget terhelik.

12. A Létesítmények területén a fokozott a csúszásveszély miatt a fürdőpapucs stb. használata javasolt.

13. A Létesítményeket fertőző-, vagy fertőző bőrbetegségben szenvedők-, sérült vagy nyílt sebfelülettel rendelkező személyek, stb. nem vehetik igénybe.

14. Ittas-, ill. bódultságot-, ill. egyéb-, a tudatmódosítást okozó szerek (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatt álló személy a Létesítmények területén nem tartózkodhat, ott szolgáltatást nem vehet igénybe.

15. Felnőttek a gyermekmedencét gyermekek nélkül nem használhatják.

16. A hagyma-medence-, az ugró-medence és a szörf-medence használata csak 14 éven felüli, biztonságosan úszni tudó vendégek számára biztosított.

17. A medencékbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tilos.

18. Az önkiszolgáló étterem vizes testtel és papucs nélkül nem látogatható.

19. A Pool-bár ittas embert nem szolgál ki.

20. A hatósági (egészségügyi stb.) rendelkezések betartása kötelező-, a többi fürdővendég zavartalan pihenése és sportolása érdekében nem szabad:

20.1. a fürdőmedencéket előfürdő – lábmosó, zuhany – használata nélkül igénybe venni.

20.2. a Fürdőt megfelelő fürdőruha nélkül igénybe venni.

20.3. a közös medencéket – és ahol erre előírás van – fürdősapka nélkül igénybe venni.

20.4. olajos-, napozótejes-, homokos stb. testtel a medencéket használni.

20.5. a fedett medenceterekben utcai cipőben vagy utcai ruhában közlekedni.

20.6. a medencék lépcsőlejáratait elfoglalni.

20.7. a medencék vizébe oldalról beugrálni (kivéve a versenymedence és a fedett úszómedence rövid oldalain lévő starthelyeket) ill. mások nyugalmát zavarni és őket a medence használatában akadályozni és veszélyeztetni.

20.8. biztonságosan úszni nem tudóknak a mélyvizet használni.

20.9. az Élményfürdő-, Oriental Spa valamint a fedett uszoda és szauna medencetereiben étkezni-, dohányozni-, szeszes italt fogyasztani-, szemetelni és a medence-, ill. az egyéb tereket valamint a medencék vizét egyéb módon szennyezni.

20.10. a medencékbe-, medenceelőterekbe törékeny tárgyat, vagy baleset-, sérülés-, megbotránkozás stb. előidézésére alkalmas tárgyakat (üveget, poharat stb.) bevinni.

20.11. a medencékben és a fedett fürdőterekben tisztálkodó szert használni.

20.12. a medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracot, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel), vagy bármilyen-, más fürdővendég zavarását okozó tárgyat bevinni.

20.13. tűz- és robbanásveszélyes anyagot-, fegyvert-, vegyszert stb. bevinni.

20.14. a Pool-bárból ételt-, italt-, evőeszközt a medencetérbe vinni.

20.15. a fürdő területén, ill. a medencékben szemetelni.

20.16. a fürdő területére bármilyen állatot bevinni.

20.17. a padokat-, székeket-, hintaágyakat-, ill. az egyéb felszerelési tárgyakat nem rendeltetésszerűen használni-, a helyükről elmozdítani.

20.18. a fürdő területére gépjárművet-, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve a Szolgálati járműveket).

20.19. rádiót-, magnót-, CD-t-, hangszert stb. úgy hallgatni, illetve használni, hogy az mások nyugalmát zavarja.

20.20. bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni.

20.21. a közerkölcsöt-, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait bármilyen módon megsérteni.

21. Ha a vendég a medence vizét szándékosan vagy gondatlanul szennyezi és azért a medencét le kell zárni, illetve annak vizét le kell engedni vagy a medencét ki kell fertőtleníteni stb., úgy annak költségét és ezen felül a medence használatának kieséséből eredő bevételkiesést ill. egyéb kárt a vendég köteles megtéríteni.

22. A Létesítmények területén előforduló rosszullét, baleset ellátása a fürdő lobbyból nyíló elsősegélynyújtó helyiségben történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel.

22.1. Az elsősegélynyújtó hely a Létesítmények használatával összefüggésben keletkezett bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe.

22.2. Az előforduló elsősegélynyújtás körébe tartozó esetek (pl. sérülések-, rosszullétek) észlelése vagy gyanúja esetén kérjük vendégeinket, hogy azonnal értesítsék a fürdő személyzetét.

22.3. Az előforduló esetekről részletes naplóbejegyzés, jegyzőkönyv készül.

22.4. Az ellátás megtörténtét – ill. a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket – a sérült-, vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazolja.

23. A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:

23.1. öltözőkben-, kabinokban-, közlekedő folyosókon-, mellékhelyiségekben, ill. a Létesítmények zárt tereinek teljes területén dohányozni.

23.2. dohányozni minden helyiségben, kivéve a kültéri strandfürdő erre kijelölt területén.

23.3. égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, az éghető hulladék közé dobni.

23.4. bármilyen tüzet-, ill. nyílt lángot okozó tevékenységet folytatni.

24. Kérjük a menekülési útvonalakat-, menekülési ajtókat-, tűzcsapokat stb. szabadon hagyni.

25. A talált tárgyakat kérjük az „Információs pult”-nál leadni, és azt a „Talált tárgyak füzetben” nyilvántartásba vetetni.

26. A fürdővendégek észrevételeiket-, panaszaikat az „Információs pult”-nál szóban-, illetve az ott elhelyezett vendégkönyvben (panasz könyv) tehetik meg írásban.

27. Amennyiben a vendég a Létesítmények területén az Üzemeltető a tevékenysége-, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására-, propagálására reklámanyagot stb. készít, ill. készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, ill. hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon, ill. az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az Üzemeltetővel, ill. bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

28. Üzemeltető a Létesítmények szolgáltatásait igénybevevő vendégekről a belépéskor digitális fényképet készít, és arcképes adatnyilvántartást vezet a hatályos jogszabályoknak, valamint az Üzemeltető Adatkezelési Szabályzatának megfelelően. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben az Üzemeltető jogosult megtagadni a szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához – és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásait betartva – használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

29. Öltözőhelyiségek használata:

29.1. Minden egyes fürdőegységhez (Élményfürdő, Csendes fürdő) vendég öltözőhelyiségek tartoznak. Az öltöző használatának díját a belépőjegy ára tartalmazza. Az öltözőket a vendég önállóan használja a területre kialakított eljárások szerint.

29.2. Az önálló használatból adódik, hogy az öltözők, ill. az öltözőszekrények, zuhanyzók stb. rendeltetésszerű használatát a vendégnek kell megoldani.

29.3. Az öltözet szekrénybe való elhelyezése után a vendégnek meg kell győződnie a szekrény bezártságáról és arról, hogy öltözetét, és személyes tárgyait maradéktalanul elhelyezte-e az öltözőszekrényben.

29.4. Az öltözőszekrényen kívül hagyott személyes ruházatért és tárgyakért, valamint abban az esetben ha a vendég az öltözőszekrényt nyitva hagyja, az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Továbbá nem vállal felelősséget a Létesítmények területére, ill. a medencetérbe és a kezelő helyiségekbe bevitt ruházati és egyéb tárgyakért sem.

29.5. Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a Létesítményekbe, mert ezekért sem vállal felelősséget az Üzemeltető.

30. Szauna használata:

30.1. A szaunát minden vendég kizárólag saját felelősségére és saját egészségi állapotának tudatában használhatja.

30.2. 14 év alatti vendégeink – kísérővel sem – tartózkodhatnak a szaunavilágban.

30.3. A szaunákat megfelelő öltözetben (fürdőruha, úszónadrág) lehet igénybe venni, kivéve a natúr szauna napokat.

30.4. A törölköző, lepedő használata kötelező a szaunákban.

30.5. Szaunázás előtt, illetve két szaunázás között kötelező a tusoló használata.

30.6. A merülőmedence használata előtt a tusolás kötelező.

30.7. A szauna előterében a papucs használata kötelező.

30.8. A szaunákba papuccsal belépni tilos.

30.9. A szaunában a vendég által bevitt illóolaj csak mértékkel, másokra való tekintettel használható.

31. Gyermekmedence használata:

31.1. A nem szobatiszta gyermekek esetében kötelező a vízhatlan, speciális baby pelenkanadrág használata.

31.2. A játszóházba a gyermekek vizes testtel nem léphetnek be.

32. Gyermek bankett-terem használata:

32.1. A gyermek bankett-terem a gyermekek étkeztetésére-, és különböző gyermekrendezvények lebonyolításának helyszínéül szolgálhat.

32.2. A teremben csak az önkiszolgáló étteremben megvásárolt ételt és italt lehet elfogyasztani.

32.3. Zártkörű rendezvény esetén a terembe a belépés a nem meghívottak számára nem engedélyezett.

33. Csúszdák használata:

33.1. A csúszdákat mindenki csak saját felelősségére, egészségi állapotának ismeretében és megfelelő-, biztonságos úszni tudás esetén használhatja.

33.2. A csúszdákat az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott eszközökkel (szimpla és dupla csúszógumi ill. csúszó párna) használhatja. Vendég által behozott eszköz a csúszdákon nem használható.

33.3. A csúszdákat csak a menetiránnyal megegyező irányban szabad használni.

33.4. Tilos állva, vagy menetiránynak háttal csúszni.

33.5. Induláskor az egymásra csúszás elkerülése érdekében a megfelelő menettávolságot be kell tartani. A medencébe történő megérkezésig újabb csúszó ember nem indulhat, ill. az óriáscsúszdák esetén a csúszást a kijelző szabad jelzése esetén szabad megkezdeni.

33.6. Tilos a csúszdát ittas vagy bódult stb. állapotban igénybe venni.

33.7. Tilos 150 cm (egyes csúszdák esetében 140 cm) alatti gyermekeknek a csúszdákat – akár felnőtt felügyeletével akár anélkül –használni, kivételt képeznek ez alól a gyermekcsúszdák.

33.8. Tilos a biztonságosan úszni nem tudóknak a medencébe érkező csúszdákat igénybe venni.

33.9. Csúszni csak az indító állástól elindulva lehet.

33.10. A csúszdára alulról, illetve oldalról stb. felmászni tilos.

33.11. A csúszdák használatánál a lecsúszó személy ékszert és szemüveget stb. – ill. bármilyen olyan tárgyat, amely a csúszás közben saját maga vagy más számára sérülést okoz – nem viselhet. A vendég köteles a csúszdákat ápolt és rövidre vágott körmökkel igénybe venni. Köteles továbbá a hajviseletet olyan módon rendezni, hogy az az élményelemek használata közben balesetet, sérülést stb. ne okozzon.

33.12. A csúszdákon csak abban az esetben lehet megkezdeni a csúszást, ha arra a csúszdaőr vagy a zöld jelzés engedélyt adott.

33.13. A Kamikaze és Hagyma csúszdák (testcsúszdák) nem használhatóak olyan ruházatban, amelynek rendeltetése nem fürdőruházat, továbbá bármilyen olyan ruházatban, amely vizes állapotban vagy feltekeredve viselőjére annak szabad mozgását akadályozhatja, ideértve különösen a bő pólókat, nadrágokat, hosszú ujjú ruházatot, szoknyákat, kendőket, rojtos vagy zsinóros ruhadarabokat. A vendég tudomásul veszi, hogy az Aquaworld Zrt. munkatársai jogosultak a Kamikaze és Hagyma csúszdák (testcsúszdák) használatát számára megtiltani, amennyiben a vendég az előzőekben említett, csúszásra alkalmatlan ruházatot visel.”

34. Szörfmedence használata:

34.1. A szörfmedencét – a többi medencéhez hasonlóan – mindenki csak saját felelősségére használhatja.

34.2. Kizárólag szakszemélyzet segítségével, és szakmai felügyelet mellett lehet azt igénybe venni.

34.3. A szörfmedence használata csak megfelelő védőfelszerelésben (sisak stb.) történhet.

35. Parkoló használata:

35.1. A kültéri parkoló őrzés nélkül működik, a be-, és kijáratokat kamerák figyelik. A parkoló térítésmentesen vehető igénybe. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási-, polgári jogi stb. – felelősséggel tartozik

36. Közegészségügyi feltételek:

A népjóléti miniszter 37/1996. (X.18.) NM. rendelete alapján a közfürdőt nem látogathatják:

- a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők.

- a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy nagy kiterjedésű kóros bőr elváltozással járó betegségben szenvedők,

- az ittas egyének,

- a kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél fenti tünetek megtalálhatók, úgy azoktól a belépés vagy a szolgáltatás igénybevétele szintén megtagadható.

Ha a vendég a fenti tisztasági feltételeknek nem felel meg, a Létesítmények alkalmazottja pld. uszodamester, medenceőr, biztonsági őr, műszakvezető stb. jogosult felkérni a vendéget arra, hogy előzetes – és az Üzemeltetőtől független – orvosi vizsgálaton vegyen részt, annak megállapítására, hogy állapota nem jelent-e veszélyt a többi fürdővendégre.

37. A babaúszás szolgáltatás igénybevételére vonatkozó különös feltételek

37.1. A jelen Házirend az Élményfürdő csecsemőúszásra igénybe vett teljes területére is vonatkozik. A csecsemőúszásban résztvevők a belépő, vagy a jegy megvásárlásával elismerik és igazolják, hogy a jelen Házirend rendelkezéseit megismerték, és annak rendelkezéseit elfogadták.

37.2. A fürdő csecsemőúszás szolgáltatásait minden vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe. A csecsemőúszáson csak 3 hónapos életkort betöltött gyermekek vehetnek részt. A csecsemőúszás foglalkozás időtartama 30 perc, amely intenzív foglalkozásból és játékból áll.

37.3. A fürdő nyitvatartása naponta: 6:00 – 22:00 óra, a csecsemőúszásra rendelkezésre álló időtartam: 6:00 – 11:30 óra. A foglalkozások csak előre megbeszélt bejelentkezés és időpont-egyeztetés alapján történnek.

37.4. A csecsemőúszásra érkezők beléptetése külön-, és a gyerekkocsira való tekintettel az ún. 0-s pénztárnál lehetséges. A pénztárnál kapott, dátummal ellátott karszalagok viselése és leadása minden alkalommal kötelező!

37.5. Az Üzemeltető csak a külön térítéssel igénybe vehető értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget, de csak a vonatkozó jogszabályi előírások keretein belül. A babakocsik elhelyezése a ruhatárban vagy az értékmegőrzőben történhet. A babakocsikat a szülők-, ill. a kísérők lehetőleg hagyják az értékmegőrzőben. Különösen indokolt esetben lehetőség van a babakocsik a medencetérbe történő bevitelére, de kizárólag csak kerekekre húzott ún. lábzsákkal.

37.6. A csecsemőúszás résztvevőinek átöltözése és tisztálkodása az uszodatéren kívül, az emeleti ún. csoportos öltözőben történik, ahova gyermekpelenkázók is elhelyezésre kerültek. A gyermekre az úszópelenkát ebben a helyiségben kell feladni, illetve az a tanfolyam alatt itt és a gyermek mosdóban lehet azt higiénikusan cserélni. A medencetérben a pelenkázás szigorúan tiltott. A csecsemőket a medencetérbe és medencébe bevinni kizárólag megfelelően záródó, fóliabetétes, úszópelenkában lehet. A speciális úszópelenka és az ún. úszóbugyi együttes használata kötelező. A Csoportos öltözőben hagyott és az öltözőszekrénybe be nem zárt tárgyakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

37.7. A szülők vagy a felnőtt kísérők a gyermek átöltöztetése vagy pelenkázása során fokozottan kötelesek ügyelni a tisztasági, higiéniai előírásokra, melynek érdekében kötelesek mind az öltözőhelyiségben, mind a zuhanyzóban levő kézfertőtlenítési-, kéztisztítási lehetőségeket igénybe venni.

37.8. A használt pelenkát kizárólag a külön erre a célra az öltözőben elhelyezett hulladékgyűjtőben szabad elhelyezni. Az esetlegesen vérrel, váladékkal szennyezett anyagok különleges kezelést igénylő hulladéknak minősülnek. A pelenkázókat használat után a szülőknek, ill. a kísérőknek fertőtleníteni szükséges-, ill. a használt pelenkát a pelenkatartóban kell elhelyezni.

37.9. Házi gyermekorvosi igazolással kell igazolnia a szülőnek-, ill. kísérőnek az első foglalkozás megkezdése előtt, hogy a 0-3 hónaposnál idősebb, de 3 év alatti gyermek nem szenved keringési, légzőszervi, vagy valamilyen fertőző betegségben. Továbbá nyilatkoznia kell az előbbieknek arról is, hogy az oktatáson résztvevőnek semmilyen olyan betegsége-, fogyatékossága stb. nincsen-, vagy ilyenről nincs tudomása, amely a szolgáltatás igénybevételét akadályozná. Ugyanilyen módon köteles a szülő, vagy kísérő írásban a saját maga tekintetében is igazolni, hogy nem szenved semmiféle fertőző betegségben, a 37/1996. (X.18.) NM rendelet – a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről rendelkező jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve. Az előbbieket rögzítő dokumentumokat mind a babaúszás oktatója-, mind az üzemeltető jogosult ellenőrizni, és a szülő vagy felnőtt kísérő köteles az előbbi hiteles okiratokat bemutatni, valamint az adatok rögzítésében közreműködni. Az előbbiek nélkül a csecsemőúszás szolgáltatás nem vehető igénybe.

37.10. A 38.9. pont szerinti adatfelvételi lapokat, dokumentumokat stb. az Üzemeltető, ill. az úszásoktató jogosult az előbbiekben rögzített (akár a különleges) személyes adatokat kezelni, a vonatkozó jogszabályi előírás szerint, amelyhez a szülő vagy felnőtt kísérő az adatok megadásával kifejezetten hozzájárul, ill. az előbbieket tudomásul veszi.

37.11. A csecsemőúszásra kizárólag a Családi csúszda-, Hegyi patak csúszda- és az Óriáscsúszda érkező medencéi vehetőek igénybe, adott foglalkozás térben és időben elkülönül az Élményfürdő-komplexum egyéb használatától. Az úszófoglalkozás előtt legalább 1 órával ne egyen a csecsemő, mert tele hassal az úszás nem javasolt. A foglakozás végén a medencéket és a medenceteret el kell hagyni. Oktató nélkül a medencékben tartózkodni nem szabad. A jelen Házirendben foglalt előírásokat, és a fürdő alkalmazottainak-, ill. üzemeltetésben résztvevő munkavállalóinak, ill. a csecsemőúszást oktató figyelemfelhívásait a vendégek minden esetben kötelesek betartani, mely kötelezettség fokozottan vonatkozik az esetleges balesetveszély jelzésére, elhárítására és megelőzésére.

37.12. A gyermekeknek és szülőknek vagy felnőtt kísérőknek az uszodatérbe lépés ill. a vízbe menetel előtt kötelező a szappanos előtusolás-, ill. a fertőtlenítőszeres lábmosó használata.

37.13. A csecsemőúszásra használt medencék igénybevételére kizárólag a csecsemőúszásra érkező vendég – azaz egy gyermek és kizárólag egy kísérője – jogosult. Az előbbi medencék vízmélységéről a vendég köteles maga meggyőződni. Az uszodatérbe utcai cipővel, vagy utcai ruhában vagy akár csomagokkal bemenni, és ott tartózkodni nem szabad.

Jelen házirend 2017. december 4_-én lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki a Létesítmények területére belép. Az Üzemeltető a jelen Házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A mindenkor kifüggesztett Házirend rendelkezései az irányadóak, de nem visszamenőleges hatállyal.

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A JELEN HÁZIRENDBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA.

Online Szállásfoglalás
bezár
Vendégek
Promóciós kód
Segítség