Programy


Programs in the hotel

You can meet Bongo for breakfast and dinner at the hotel's Duna restaurant on Friday evenings at 7:30 p.m. and on Saturdays at 9:30 and 7:30 p.m.

Every Thursday, Friday and Saturday from 18:00 to 22:00 we make dinner even more pleasant with LIVE MUSIC in our Duna restaurant!

DateTimeProgramLocation
18. November20:00Mini Disco with BongoLobby bar
18. November21:00Saturday night dance showLobby bar
25. November20:00Mini Disco with BongoLobby bar
25. November21:00Saturday night dance showLobby bar
30. November21:00Saturday night dance showLobby bar

Ho-Ho-Ho Santa is coming - 2. December

DateProgramPlace
11:00Making presents for SantaBongo Kids Club
14:00Making Candies and flowersBongo Kids Club
17:30Face paintingBongo Kids Club
20:00Mini Disco with BongoLobby bar
20:40Santa is coming and bring some gifts for kidsLobby bar

Celebrate with us Bongo's birthday!
9th December

Bongo, the little gorilla, was born in 2012 and has brought a lot of joy to children since then.
Now it's time for us to return the many kindnesses, which he gave us.
Come to us on 9th DECEMBER  and let's say hello to Bongo together, he will surely be happy :-)

TimeProgramLocation
11:00Make a gift for BongoBongo Kids Club playhouse
17:30Face painting Bongo Kids Club playhouse
20:00 Birthday Mini disco with Bongo Lobby Bar
20:30The birthday cake is coming - let's congratulate Bong togetherLobby Bar
20:40 - 21:00 Bongo's friends are coming; Marshall, Olaf, Minion... let's take a birthday photo together! Lobby Bar
21:30Saturday night dance show Lobby bar

Adventný víkend - 16. december

Oddýchnite si počas sviatkov

Začnite s vypustením pary, zbavme sa stresu spojeného s prácou a psychicky sa pripravme na blížiace sa sviatky! Zamyslime sa nad svojimi povinnosťami, načerpajme energiu, aby sme sa do vianočného zhonu dostali oddýchnutí a vyhli sa nervozite spojenej s prípravou! 

Programy 16. decembra

  • 10:00 - 18:00 animačné programy v zážitkovom bazéne (Bazén s vlnobitím) 
  • 11:00 Vianočné remeslá (Bongo Kids Club) 
  • 14:00 - 17:00 výroba vianočných cukroviniek s pomocou nášho cukrára – nielen pre deti! (Lobby bar) 
  • 20:00 Mini disco Bongom (Lobby bar) 
  • 21:00 Adventný Gospel koncert v Lobby bare (s vianočnými hitmi) 

A ak máte čas, skočte do centra mesta a obdivujte vianočný trh na námestí Vörösmarty alebo pred Bazilikou!

NEW YEAR'S EVE AQUA PARTY

If you've had enough of traditional New Year's Eve parties, change your ball gown for a swimsuit and welcome 2024 with a New Year's Eve pool party which is a unique offering in Hungary! 
This year's theme is: CIRCUS

Online rezervácie
Príchod hostí
Promo Code
Pomoc