Programy

’A’ PROGRAMI NA TÝŽDEŇ

PONDELOK

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Ranné cvičenie a vodné mini disco

11:30 Prekážky na suchu aj vo vode

12:15 Bongo a hľadanie pokladov

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Ruské kolky súťaž | Kreatívne chvíle

17:00 Súťaž na trampolíne

17:30 Maľovanie na tvár

20:00 Mini Disco s Bongom

 

UTOROK

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Súťaž v plážovom volejbale | Maľovanie na tvár

11:30 Vodné radové súťaže

12:15 Bongo vláčik

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Horúce vodné bomby | Vyrábaj figúrky z pohárov

17:00 Hod do cieľa a súťaže s balónmi

17:30 Súťaže s loptou

20:00 Mini Disco s Bongom

 

STREDA

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Kreatívne chvíle

11:30 Zázračné pieskové hrady | Hra s číslami

12:15 Nájdime Bonga

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Zábavné radové súťaže na suchu i vo vode

17:00 Horúce vodné bomby | Zázračné maľovanie

17:30 Hľadanie pokladu vo vode

20:00 Mini Disco s Bongom

 

ŠTVRTOK

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Ranné cvičenie

11:30 Hod do cieľa

12:15 Pátračka v džungli

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Rodinná vodná zábava

16:00 Maľovanie na tvár | Kreatívne chvíle

17:30 Večerné hľadanie pokladov na suchu i vo vode

20:00 Mini Disco s Bongom

 

PIATOK

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Minigolf | Plážovom volejbale

11:30 Šmykľavkové súťaže

12:15 Súťaže s vodnými pištoľami pre celú rodinu

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Súťaž v maľovaní na asfalt

17:00 Prekážky na suchu i vo vode

17:30 Skrývačka s Bongom

20:00 Mini Disco s Bongom

 

SOBOTA - Bongo deň v džungli

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Vodné radové súťaže

11:30 Bongo a džungľový kvíz | Mini olympiáda

12:15 Stoličkový tanec a súťaže s balónmi

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Zvieracia pátračka – hľadanie pokladov v Džungli

17:00 Džungľový kreatívne

17:30 Zvieracie maľovania na tvár

20:00 Zvierací Mini Disco s Bongom

 

NEDEĽA

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Súťaž v plážovom volejbale

11:30 Šialené rodinné radové hry

12:15 Balónové súťaže a vodné bomby

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Mini olympiáda (súťaž v plávaní, vodný beh, hod do cieľa)

17:00 Zábavné hry na suchu aj vo vode

17:30 Hod do cieľa

20:00 Mini Disco s Bongom

 

’B’ PROGRAMI NA TÝŽDEŇ

PONDELOK

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Ranné cvičenie a vodné mini disco

11:30 Súťaž v maľovaní na asfalt

12:15 Bongo a hľadanie pokladov

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Kreatívne chvíle - balónová dekorácia

17:00 Súťaž v plážovom volejbale

17:45 Zvierací kvíz

20:00 Mini Disco s Bongom

 

UTOROK

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Maľovanie na tvár

11:30 Vodné radové súťaže pre celú rodinu

12:15 Bongo vláčik

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 vodné bomby a Súťaže s vodnými pištoľami

17:00 Hod do cieľa a súťaže s balónmi

17:30 Súťaže s loptou

20:00 Mini Disco s Bongom

 

STREDA

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Kreatívne chvíle

11:30 Hra s číslami

12:15 Nájdime Bonga

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Zábavné radové súťaže na suchu i vo vode

17:00 Kreatívne chvíle

17:30 Hľadanie pokladu vo vode

20:00 Mini Disco s Bongom

 

ŠTVRTOK

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Ranné cvičenie

11:30 Hod do cieľa

12:15 Pátračka v džungli

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Rodinná vodná zábava

16:00 Maľovanie na tvár | Kreatívne chvíle

17:30 Večerné hľadanie pokladov na suchu i vo vode

20:00 Mini Disco s Bongom

 

PIATOK

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Plážovom volejbale / Kreatívne chvíle

11:30 Šmykľavkové súťaže

12:15 Súťaže s vodnými pištoľami pre celú rodinu

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Súťaž v maľovaní na asfalt

17:00 Prekážky na suchu i vo vode

17:30 Skrývačka s Bongom

20:00 Mini Disco s Bongom

 

SOBOTA - deň v džungli

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Vodné radové súťaže

11:30  Bongo a džungľový kvíz

12:15 Hľadanie pokladov vo vode a preťahovanie lanom

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Zvieracia pátračka – hľadanie pokladov v Džungli

17:00 Džungľový kreatívne

17:30 Zvierací maľovanie na tvár

20:00 Zvierací Mini Disco s Bongom

 

NEDEĽA

10:00 Budíček s animátormi

10:30 Súťaž v plážovom volejbale

11:30 Šialené rodinné radové hry

12:15 Balónové súťaže a vodné bomby

15:00 Aquafitness a rodinný Klubový tanec

16:00 Mini olympiáda (súťaž v plávaní, vodný beh)

17:00 Zábavné hry na suchu aj vo vode

17:30 Hod do cieľa

20:00 Mini Disco s Bongom

Online rezervácie
Príchod hostí
Promo Code
Pomoc