Programy

FEBRUÁR

 

2020. FEBRUÁR 1. - SOBOTA 

10:00 – 10:30 – Budíček s animátormi a Bongom

10:30 –11:15 – Zábavné vodné súťaže pre celú rodinu

11:30 – 12:00 – Hod do cieľa

12:00   Vodné Mini Disco

12:30–13:00 - Fotíme sa a Bongo vláčik

14:00 – 14:30 – Veľký rodinný Aquafitnes v Bazéne s vlnobitím

14:30ALOHA Disco Time

15:00 - 16:00 – Kreatívne chvíle

16:00 – 17:00 – Preťahovanie lanom pre rodiny a vodné bomby

Hry v Bazéne s vlnobitím 

17:00 – 17:30 – Hod do cieľa

17:30 – 18:00 – Aloha Mini Disco Time

 

2020. FEBRUÁR 2. - NEDEĽA

10:00 – 10:30 – Budíček s animátormi a Bongom

10:30 - 11:15 – Surf a šmýkajúce sa nafukovačky v Bazéne s vlnobitím

11:30 – 12:00 – Súboj s vodnými pištoľami s animátormi

12:00   Vodné Mini Disco

12:30 –13:00 – „Letí, letí opička ” – sprav si fotku do Bongovho fotoalbumu

14:00 – 14:30 – Veľký rodinný Aquafitnes

14:30 ALOHA Disco Time

  15:00 - 16:00 – Vodné dobrodružstvá – Hry v Bazéne s vlnobitím

16:00 – 17:00 – Maľovanie na tvár 

17:00 – 17:30 – Zvierací kvíz

17:30 – 18:00 – Aloha Disco Time

 

2020. FEBRUÁR 8. - SOBOTA 

10:00 – 10:30 – Budíček s animátormi a Bongom

10:30 - 11:15 – Zábavné hry a ov pokladov v detskom bazéne

11:30 – 12:00 – Vodné bomby a vodné súťaže s animátormi

12:00   Vodné Mini Disco

12:30 – 13:00 – „Letí, letí opička ” – sprav si fotku do Bongovho fotoalbumu

14:00 – 14:30 – Veľký rodinný Aquafitnes

14:30  ALOHA Disco Time

15:00 - 16:00 – Kreatívne chvíle

16:00 – 17:00 – Balónový súboj na suchu i vo vode

17:00 – 17:30 – Hod do cieľa

17:30 – 18:00 – Aloha Disco Time

 

2020. FEBRUÁR 9. - NEDEĽA

10:00 – 10:30 – Budíček s animátormi a Bongom

10:30 - 11:15 – Balónový súboj a balónové hry v Bazéne s vlnobitím

11:30 – 12:00 – Bublinková zábava

12:00   Vodné Mini Disco

12:30 – 13:00 – „Letí, letí opička ” – sprav si fotku do Bongovho fotoalbumu

14:00 – 14:30 – Veľký rodinný Aquafitnes

14:30  ALOHA Disco Time

15:00 - 16:00 – Kreatívne chvíle

16:00 – 17:00 – deti vs. dospelí - Hry v Bazéne s vlnobitím

17:00 – 17:30 – Lov pokladov v detskom bazéne

17:30 – 18:00 – Aloha Disco Time

 

2020. FEBRUÁR 15. - SOBOTA 

10:00 – 10:30 – Budíček s animátormi a Bongom

10:30 - 11:15 – Súboj s loptami v Bazéne s vlnobitím

11:30 – 12:00 – Preťahovanie lanom vo vode

12:00   Vodné Mini Disco

12:30 – 13:00 – „Letí, letí opička ” – sprav si fotku do Bongovho fotoalbumu

14:00 – 14:30 – Veľký rodinný Aquafitnes

14:30  ALOHA Disco Time

15:00 - 16:00 – Bongo kreatívne

16:00 – 16:30 – Lov pokladov v detskom bazéne

17:30 – 17:30 – Hod do cieľa

17:30 – 18:00 – Aloha Disco Time

 

2020. FEBRUÁR 16. - NEDEĽA

10:00 – 10:30 – Budíček s animátormi a Bongom

10:30 – 11:15 – Zábavné vodné súťaže pre celú rodinu

11:30 – 12:00 – Hod do cieľa

12:00   Vodné Mini Disco

12:30– 13:00 - Fotíme sa a Bongo vláčik

14:00 – 14:30 – Veľký rodinný Aquafitnes v Bazéne s vlnobitím

14:30    ALOHA Disco Time

15:00 - 16:00 – Kreatívne chvíle

16:00 – 16:30 – Preťahovanie lanom pre rodiny a vodné bomby

16:30 – 17:30 – Maľovanie na tvár

17:30 – 18:00 – Aloha Mini Disco Time

 

2020. FEBRUÁR 22. - SOBOTA 

10:00 – 10:30 – Budíček s animátormi a Bongom

10:30 –11:15 – Zábavné vodné súťaže pre celú rodinu

11:30 – 12:00 – Hod do cieľa

12:00   Vodné Mini Disco

12:30–13:00 - Fotíme sa a Bongo vláčik

14:00 – 14:30 – Veľký rodinný Aquafitnes v Bazéne s vlnobitím

14:30ALOHA Disco Time

15:00 - 16:00 – Kreatívne chvíle

16:00 – 17:00 – Preťahovanie lanom pre rodiny a vodné bomby

Hry v Bazéne s vlnobitím 

17:00 – 17:30 – Hod do cieľa

17:30 – 18:00 – Aloha Mini Disco Time

 

2020. FEBRUÁR 23. - NEDEĽA

10:00 – 10:30 – Budíček s animátormi a Bongom

10:30 - 11:15 – Surf a šmýkajúce sa nafukovačky v Bazéne s vlnobitím

11:30 – 12:00 – Súboj s vodnými pištoľami s animátormi

12:00   Vodné Mini Disco

12:30 –13:00 – „Letí, letí opička ” – sprav si fotku do Bongovho fotoalbumu

14:00 – 14:30 – Veľký rodinný Aquafitnes

14:30 ALOHA Disco Time

  15:00 - 16:00 – Vodné dobrodružstvá – Hry v Bazéne s vlnobitím

16:00 – 17:00 – Maľovanie na tvár 

17:00 – 17:30 – Zvierací kvíz

17:30 – 18:00 – Aloha Disco Time

 

2020. FEBRUÁR 29. - SOBOTA 

10:00 – 10:30 – Budíček s animátormi a Bongom

10:30 - 11:15 – Balónový súboj a balónové hry v Bazéne s vlnobitím

11:30 – 12:00 – Bublinková zábava

12:00   Vodné Mini Disco

12:30 – 13:00 – „Letí, letí opička ” – sprav si fotku do Bongovho fotoalbumu

14:00 – 14:30 – Veľký rodinný Aquafitnes

14:30  ALOHA Disco Time

15:00 - 16:00 – Kreatívne chvíle

16:00 – 17:00 – deti vs. dospelí - Hry v Bazéne s vlnobitím

17:00 – 17:30 – Lov pokladov v detskom bazéne

17:30 – 18:00 – Aloha Disco Time

 

2020. MAREC 1. - NEDEĽA

10:00 – 10:30 – Budíček s animátormi a Bongom

10:30 - 11:15 – Súboj s loptami v Bazéne s vlnobitím

11:30 – 12:00 – Preťahovanie lanom vo vode

12:00   Vodné Mini Disco

12:30 – 13:00 – „Letí, letí opička ” – sprav si fotku do Bongovho fotoalbumu

14:00 – 14:30 – Veľký rodinný Aquafitnes

14:30  ALOHA Disco Time

15:00 - 16:00 – Bongo kreatívne

16:00 – 16:30 – Lov pokladov v detskom bazéne

17:30 – 17:30 – Hod do cieľa

17:30 – 18:00 – Aloha Disco Time

 

Online rezervácie
Príchod hostí
Promo Code
Pomoc