Několik údajů a zajímavostí

Komplex Aquaworld Resort Budapest  Budapest zaujímá celkově plochu 86 tisíc metrů čtverečních; celková plocha všech podlaží zdejších budov činí 54 tisíc metrů čtverečních. 
Lázně nacházející se v tomto komplexu se skládají ze dvou částí: z lázní s vodními atrakcemi Aquaworld Budapest a z lázní hotelu Aquaworld Resort Budapest . Dohromady je zde 21 bazénů s celkovou vodní plochou přesahující 3300 metrů čtverečních a s objemem vody, který celkově dosahuje 4200 kubických metrů.

Na parkovišti před komplexem a v podzemní hotelové garáži je dohromady k dispozici celkem 1000 míst na parkování. 
V celém komplexu budov funguje centráně řízený vzduchotechnický systém, klimatizace, vytápění, požární signalizace a sprinklerové hasicí zařízení, jakož i výpočetně technický systém, telekomunikace a inspekce objektu. Je také zajištěna bezbariérová možnost pohybu pro vozíčkáře. 

Krasová studna s teplotou 35 °C v patním bodu a s kapacitou 420 m3 dodané vody denně bohatě pokrývá celé množství vody potřebné ke zdejším funkcím. Vzniklé odpadní vody uvádíme za použití vlastního čisticího zařízení zpět do ekologicky příznivého stavu. Po průtoku čističkou napájí voda jednak zahradní jezírko, jednak říčku Mogyoródi-patak. 

Lázně s vodními atrakcemi Aquaworld Budapest kryje ve výši odpovídající 5 poschodím obrovská kopule o průměru 72 metrů, krytá plocha pod kopulí – řešenou bez podpěr – má rozlohu 4200 metrů čtverečních. Kopule ve tvaru kulové úseče je výsledkem aplikace speciální stavební technologie vyvinuté v souvislosti s kosmickým výzkumem. Chrání ji systém zcela průhledných fólií kladených na sebe v několika vrstvách a spočívá na lepených dřevěných podstavcích. Dvěma komorami v ní proudí teplý vzduch a poskytuje ochranu proti škodlivému UV záření. Tlak v jejím vnitřku je možno měnit. Změnu tlaku ovládají senzory reagující na aktuální povětrnostní situaci. Výztuž kopule tvoří žebroví, jehož jednotlivá žebra jsou dlouhá 40 metrů, v horní části kopule se napojují na prstenec o průměru 8 metrů, a tak společně vytvářejí klenbu. 
Lázně s vodními atrakcemi Aquaworld Budapest mohou naráz pojmout maximálně 1800 návštěvníků. 

Hotel Aquaworld Resort Budapest  sestává z impozantní hlavní budovy s osmi poschodími a fasádou prohnutou do tvaru křivky a ze čtyřpodlažního apartmánového domu, který je s hlavní budovou spojen podzemní chodbou. Hotel má celkem 309 pokojů, jakož i vícepokojových obytných jednotek a apartmánů, ve kterých může být naráz ubytováno 838 hostů. 

V prvním podlaží se nachází konferenční centrum o ploše 1000 m2, které může být v případě potřeby rozšířeno o exkluzivní banketový sál umístěný v osmém podlaží. Všechny sály jsou od sebe odděleny mobilními stěnami, což je v Maďarsku dosud raritou. Toto řešení v sobě skrývá neobyčejně vysoký stupeň variability. Je možno vytvořit maximálně 15 sálů pro zasedání sekcí a největší sál má kapacitu 550 osob, ale vzhledem k tom, že prostory mohou být pospojovány a sloučeny, mohou se v nich pořádat i výstavy nebo recepce pro velký počet hostů.

Celková kapacita hotelového konferenčního centra je bezmála 1000 osob.

Online Rezervace
Příjezd hostům
Propagační kód
Pomoc